კონფიდენციალურობის წესები

შემდეგი წესები და პირობები არეგულირებს opskar.com ვებსაიტის გამოყენებას და ვებსაიტზე ან მის საშუალებით არსებულ ყველა შინაარსს, მომსახურებას და პროდუქტს (ერთად აღებული ვებსაიტი). ვებსაიტს ფლობენ და მართავენ ოპერატორები ("ops"). ვებსაიტი შემოთავაზებულია თქვენი მიღების პირობით, აქ გათვალისწინებული ყველა წესისა და ყველა სხვა წესის, წესების (მათ შორის, შეუზღუდავად, OPS– ს კონფიდენციალურობის დებულების) შეცვლის გარეშე და პროცედურებზე, რომლებიც შეიძლება დროდადრო გამოქვეყნდეს ამ საიტზე OPS (ერთობლივად, "შეთანხმება").

გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს შეთანხმება ყურადღებით ვებ-გვერდის წვდომამდე ან გამოყენებამდე. ვებ-გვერდის ნებისმიერ ნაწილზე წვდომის ან გამოყენების გზით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ამ შეთანხმების ვადებითა და პირობებით შემოიფარგლება. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების ყველა პირობას, მაშინ თქვენ ვერ შედიხართ საიტი ან გამოიყენოთ ნებისმიერი მომსახურება. თუ ამ ვადები და პირობები განიხილება OPS- ის მიერ შეთავაზებული წინადადება, მიღება პირდაპირ შემოიფარგლება ამ პირობებით. საიტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებიც მინიმუმ 13 წლისაა.

 • შენი opskar.com ანგარიში და საიტი. თუ თქვენ შექმნით ბლოგ / საიტის ვებ-გვერდს, თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოებისა და ბლოგის დაცვაზე, და სრული პასუხისმგებლობით ხართ პასუხისმგებელი ყველა იმ საქმიანობისთვის, რაც მოხდება ანგარიშის მიხედვით და ბლოგთან დაკავშირებით მიღებული ნებისმიერი სხვა ქმედება. თქვენ არ უნდა აღწერონ ან თქვენს სიტყვებში სიტყვა შეცდომაში შეიყვანოთ ან უკანონო გზით, მათ შორის, სხვათა სახელით ან სხვათა რეპუტაციით ვაჭრობისთვის და OPS- მა შეიძლება შეიცვალოს ან წაშალოს ნებისმიერი აღწერილობა ან სიტყვით, რომ იგი მიიჩნევს არასათანადო ან უკანონო ან სხვაგვარად სავარაუდოა, რომ გამოიწვიოს OPS პასუხისმგებლობა. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ OPS თქვენს ბლოგზე, თქვენს ანგარიშზე ან უსაფრთხოების ნებისმიერი სხვა დარღვევის ნებისმიერი არასანქცირებული გამოყენების შესახებ. OPS არ აგებს პასუხს ნებისმიერი ქმედებით ან უმოქმედობისთვის, მათ შორის, ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების შედეგად, რომლებიც მიიღება ასეთი ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად.

 

 • ავტორების პასუხისმგებლობა. თუ ბლოგს იყენებთ, კომენტარი გააკეთეთ ბლოგზე, განათავსეთ მასალა ვებსაიტზე, განათავსეთ ბმულები ვებსაიტზე, ან სხვაგვარად გახადეთ (ან მისცეთ უფლება მესამე პირს) მასალა გახადოს ვებსაიტის საშუალებით (ნებისმიერი ასეთი მასალა, ”შინაარსი”) ), თქვენ მთლიანად ხართ პასუხისმგებელი ამ შინაარსის შინაარსზე და მის მიერ წარმოქმნილ ზიარებაზე. ეს ასეა, განურჩევლად იმისა, მოცემული შინაარსი წარმოადგენს ტექსტს, გრაფიკას, აუდიო ფაილს ან კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. კონტენტის ხელმისაწვდომი გახდებით, თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას გაძლევთ:
 • კონტენტის ჩამოტვირთვის, ასლის და გამოყენების უფლება არ დაარღვევს საკუთრების უფლებას, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი მესამე მხარის საავტორო, პატენტის, სასაქონლო ნიშნის ან სავაჭრო საიდუმლო უფლებების შესახებ;
 • თუ თქვენი დამქირავებელს აქვს ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, თქვენ გაქვთ (i) თქვენი დამსაქმებლისგან ნებართვის მიღება ან მისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფისთვის, ან (ii) უზრუნველყოფილია თქვენი დამსაქმებლისგან ყველა უფლება ან შინაარსზე;
 • თქვენ სრულად შეასრულეთ ნებისმიერი მესამე მხარის ლიცენზიები, რომლებიც დაკავშირებულია კონტენტთან, და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ წარმატებით გაიაროთ ბოლომდე მომხმარებლებისთვის საჭირო ნებისმიერი პირობები;
  კონტენტი არ შეიცავს ან ინსტალაციას ნებისმიერი ვირუსების, ჭიების, malware, ტროას ცხენები ან სხვა მავნე ან დესტრუქციული შინაარსი;
 • შინაარსი არ არის სპამი, არ არის მანქანა-ან შემთხვევით-გენერირებული და არ შეიცავს არასათანადო ან არასასურველ კომერციულ კონტენტს, რომელიც განკუთვნილია მესამე მხარის საიტებზე გადაადგილებისთვის ან მესამე მხარის საიტების საძიებო გრადაციის ამაღლებაზე ან უკანონო ქმედებებზე როგორც ფიშინგს) ან შეცდომაში შემყვანი რეციპიენტები, როგორც მასალის წყარო (როგორიცაა spoofing);
 • შინაარსი არ არის პორნოგრაფიული, არ შეიცავს საფრთხეებს ან ძალადობას ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ, და არღვევს მესამე მხარის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ან საჯაროობის უფლებას;
 • თქვენი წაკითხვა არ ხდება რეკლამის გარეშე არასასურველი ელექტრონული გზავნილების საშუალებით, როგორიცაა სპამის ბმულები საინფორმაციო ჯგუფების, ელფოსტის სიები, სხვა ბლოგები და ვებ-გვერდები და მსგავსი ანალოგიური განცხადებები;
 • თქვენი ბლოგი არ არის დასახელებული ისე, რომ შეცდომაში შეიყვანოთ თქვენი მკითხველი იმაზე, რომ თქვენ სხვა ადამიანი ან კომპანია ხართ. მაგალითად, თქვენი ბლოგის URL ან სახელი არ არის თქვენი ან თქვენი კომპანიის გარდა სხვა პირის სახელი, გარდა თქვენი საკუთარი; და თქვენ გაქვთ შინაარსი, რომელიც შეიცავს კომპიუტერულ კოდს, ზუსტად დაუხარისხებელი და / ან აღწერილი მასალის ტიპები, ხასიათი, გამოყენებები და ეფექტები, ამას მოითხოვს თუ არა OPS– ს მიერ, ან სხვაგვარად.

თქვენი ვებ-გვერდის ჩართვისთვის OPS- სთვის ინფორმაციის წარდგენით თქვენ OPS- ს მსოფლიო მასშტაბით, ჰონორარისგან თავისუფალი და არა ექსკლუზიური ლიცენზიის მინიჭებათ, კონტენტის რეპროდუცირება, მოდიფიცირება, ადაპტირება და გამოქვეყნება მხოლოდ თქვენი ბეჭდვის, დისტრიბუციისა და ხელშეწყობის მიზნით . თუ წაშლა კონტენტი, OPS გამოიყენებს გონივრულ ძალისხმევას ვებსაიდან ამოღების მიზნით, მაგრამ აღიარებთ, რომ კონფიდენციალურობისა და მითითებების შინაარსი არ შეიძლება დაუყოვნებლივ მიუწვდებოდეს.

ნებისმიერი წარმომადგენლობის ან გარანტიის შეზღუდვის გარეშე, OPS- ს აქვს უფლება (თუმცა არა ვალდებულება), OPS– ის შეხედულებისამებრ (i) უარი თქვას ან წაშალოს ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც OPS– ის გონივრული აზრით, არღვევს OPS– ს პოლიტიკას ან რაიმე ფორმით საზიანოა. ან გასაჩივრებულია, ან (ii) შეწყვიტოს ან უარყოს ვებსაიტზე შესვლა და გამოყენება ნებისმიერი ფიზიკური ან სუბიექტისთვის რაიმე მიზეზით, OPS– ის შეხედულებისამებრ. OPS- ს არ ექნება ვალდებულება უზრუნველყოს ნებისმიერი გადახდილი თანხის დაბრუნება

 • გადახდა და განახლება.
  ზოგადი პირობები.
  პროდუქტის ან მომსახურების შერჩევით, ეთანხმებით OPS- ს ერთჯერადად ან / და ყოველთვიურად ან ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი (დამატებითი საგადახდო პირობები შეიძლება მოიცავდეს სხვა კომუნიკაციებში). სააბონენტო გადასახადები გადაიხდის გადახდაზე წინასწარ ანაზღაურებას იმ დღიდან, როდესაც თქვენ დარეგისტრირდით განახლებაზე და დაფარავს ამ მომსახურებას ყოველთვიურად ან ყოველთვიური სააბონენტო პერიოდისთვის. გადახდები არ არის დასაბრუნებელი.
  ავტომატური განახლება.
  იმ შემთხვევაში, თუ OPS- ს გამოაცხადებთ გამოწერის ვადის დასრულებამდე, რომ გააუქმოთ გამოწერა, თქვენი გამოწერა ავტომატურად განაახლებს და მოგვცემს უფლებას, შევიტანოთ ასეთი სააბონენტო გადასახადი (ყოველგვარი გადასახადი) ნებისმიერი საკრედიტო ბარათის ან სხვა გადახდის მექანიზმის გამოყენებით, რომელსაც ჩვენ გვაქვს ჩანაწერი. განახლებების გაუქმება შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს თქვენი თხოვნის წერილობით წერილობით.

 

 • სერვისი.
  მოსაკრებლები; გადახდა სერვისების ანგარიშზე დარეგისტრირებით თქვენ ეთანხმებით OPS– ს გადაიხადოთ დაყენებული გადასახადი და განმეორებადი გადასახადი. მოქმედი საფასურის დაანგარიშება მოხდება თქვენი მომსახურების დაარსების დღიდან და ამგვარი მომსახურების გამოყენებამდე. OPS იტოვებს უფლებას შეცვალოს გადახდის პირობები და მოსაკრებლები თქვენზე წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში. სერვისების გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ოცდაათი (30) დღის განმავლობაში წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით OPS Support- ს. თუ თქვენი მომსახურება მოიცავს პრიორიტეტულ ელ.ფოსტის მხარდაჭერას. ”ელ.ფოსტის მხარდაჭერა” ნიშნავს შესაძლებლობას, ნებისმიერ დროს გაგზავნოთ ტექნიკური დახმარების დახმარება ელექტრონული ფოსტით (OPS– ს გონივრული ძალისხმევით უპასუხოს ერთ სამუშაო დღეს) VIP სერვისების გამოყენების შესახებ. ”პრიორიტეტი” ნიშნავს, რომ მხარდაჭერა უპირატესობას ანიჭებს სტანდარტული ან უფასო opskar.com სერვისის მომხმარებლების მხარდაჭერას. ყველა დახმარება გაწეული იქნება OPS სტანდარტული მომსახურების პრაქტიკის, პროცედურების და პოლიტიკის შესაბამისად.

 

 • ვებ – გვერდის ვიზიტორთა პასუხისმგებლობა. OPS არ განიხილავს და ვერ განიხილავს მთელ მასალას, მათ შორის კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, განთავსებული ვებსაიტზე და, შესაბამისად, მას არ შეუძლია აგოს პასუხი მასალის შინაარსზე, გამოყენებაზე ან ეფექტზე ვებსაიტით მუშაობით, OPS არ წარმოადგენს ან გულისხმობს, რომ იგი მხარს უჭერს იქ განთავსებულ მასალას ან თვლის, რომ ასეთი მასალა არის ზუსტი, სასარგებლო ან არა მავნე. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ზომების მიღებაზე, რაც აუცილებელია თქვენი და თქვენი კომპიუტერული სისტემების დასაცავად ვირუსებისგან, ჭიებისგან, ტროას ცხენებისგან და სხვა მავნე ან დესტრუქციული შინაარსისგან. ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს შინაარსს, რომელიც არის შეურაცხმყოფელი, უხამსი ან სხვაგვარად საჩივარი, ასევე შინაარსის შემცველი ტექნიკური უზუსტობები, ტიპოგრაფიული შეცდომები და სხვა შეცდომები. ვებსაიტი შეიძლება ასევე შეიცავდეს მასალას, რომელიც არღვევს კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებებს, ან არღვევს მესამე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას და სხვა საკუთრებას, ან რომელთა ჩამოტვირთვა, კოპირება ან გამოყენება ექვემდებარება დამატებით პირობებს, ნათქვამი ან დაუდგენელი. OPS უარყოფს პასუხისმგებლობას ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეულია ვებ – გვერდის ვიზიტორების მიერ გამოყენებული ინფორმაციის ან ამ საიტზე განთავსებული შინაარსის ნებისმიერი მომხმარებლის გადმოტვირთვის შედეგად.

 

 • შინაარსი გამოგზავნილია სხვა ვებსაიტებზე. ჩვენ არ განვიხილავთ და ვერ გადავხედავთ, ყველა მასალას, მათ შორის კომპიუტერულ პროგრამებს, ხელმისაწვდომია ვებსაიტებსა და ვებ-გვერდებზე, რომელთაც opskar.com ბმულები და opskar.com- ზე ბმული აქვთ. თქვენს კომპანიას არ აქვს კონტროლი იმ არაკომერციულ ვებსაიტებზე და ვებგვერდებზე და არ არის პასუხისმგებელი მათ შინაარსზე ან მათი გამოყენებაზე. თუ არა თქვენს ვებ-გვერდთან ან ვებ-გვერდთან დაკავშირებისას OPS არ წარმოადგენს ან გულისხმობს, რომ ის ასეთ ვებსაიტზე ან ვებგვერდზე გამოდის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ზომების მიღებაზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული თქვენი და თქვენი კომპიუტერული სისტემები ვირუსებისგან, ჭიებიდან, ტროას ცხენებიდან და სხვა მავნე ან დესტრუქციული შინაარსიდან. OPS უარყოფს ნებისმიერ პასუხისმგებლობას ნებისმიერი სახის ზიანის გამო, რომელიც გამოწვეულია თქვენს მიერ არჩეული ვებსაიტებისა და ვებ-გვერდების გამოყენებით.

 

 • საავტორო უფლებების დარღვევა და DMCA პოლიტიკა. რადგან თქვენი კომპანია სხვებს სთხოვს პატივი სცენ მის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, იგი პატივს სცემს სხვისი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. თუ თვლით, რომ opskar.com– ზე განთავსებული ან მასთან დაკავშირებული მასალა არღვევს თქვენს საავტორო უფლებებს, გირჩევთ შეატყობინოთ OPS– ს OPS– ს ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ კანონის (“DMCA”) პოლიტიკის შესაბამისად. OPS უპასუხებს ყველა ასეთ შეტყობინებას, მათ შორის, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი სამართალდარღვევის მასალის ამოღებით ან დამრღვევი მასალის ყველა ბმულის გამორთვით. OPS შეწყვეტს ვიზიტორზე ვებსაიტზე შესვლას და გამოყენებას, თუ სათანადო ვითარებაში, დამთვალიერებელი დადგენილია, რომ იგი საავტორო უფლებების ან OPS– ს ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებების განმეორებით შელახავს. ამგვარი შეწყვეტის შემთხვევაში, OPS– ს არ ექნება ვალდებულება უზრუნველყოს OPS– სთვის ადრე გადახდილი თანხების დაბრუნება.

 

 • Ინტელექტუალური საკუთრების. ეს შეთანხმება თქვენი კომპანიიდან არ გადასცემს OPS– ს ან მესამე მხარის ინტელექტუალურ საკუთრებას, და ყველა უფლება, სათაური და ინტერესი ამგვარი საკუთრების მიმართ დარჩება (როგორც მხარეებს შორის) მხოლოდ OPS– ს. OPS, opskar.com, opskar.com– ის ლოგო და ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი, მომსახურების ნიშანი, გრაფიკა და ლოგო, რომელიც გამოიყენება opskar.com– თან ან ვებსაიტთან არის OPS– ის ან OPS– ის ლიცენზიატორების სავაჭრო ნიშნები ან რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები. სხვა სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების ნიშნები, გრაფიკები და ლოგოები, რომლებიც გამოიყენება ვებსაიტთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს სხვა მესამე პირების სავაჭრო ნიშნები. ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ არ გეძლევათ უფლება ან ლიცენზია ნებისმიერი OPS ან მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნის გამრავლების ან სხვაგვარად გამოყენების შესახებ.

 

 • რეკლამები. OPS იტოვებს უფლებას გამოაქვეყნოს რეკლამის განთავსება თქვენს ბლოგზე, თუ არ შეიძენთ რეკლამის უფასო ანგარიშს.

 

 • ატრიბუტი. OPS იტოვებს უფლებას აჩვენოს ატრიბუციის ბმულები, როგორიცაა "ბლოგი at opskar.com", თემის ავტორი და შრიფტის მიკუთვნება თქვენს ბლოგის ქვედა კოლონტიტულში ან პანელში.
  პარტნიორი პროდუქტები. ჩვენი პარტნიორისგან პარტნიორი პროდუქტის (მაგ. თემა) გააქტიურებით თქვენ ეთანხმებით ამ პარტნიორის მომსახურების პირობებს. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეწყვიტოთ მათი მომსახურების პირობები, პარტნიორი პროდუქტის დე-აქტივაციით.

 

 • დომენის სახელები თუ დომენური სახელის რეგისტრაციას ახორციელებთ, ადრე რეგისტრირებული დომენური სახელის გამოყენებას ან გადაცემას, თქვენ ეთანხმებით და ეთანხმებით, რომ დომენური სახელის გამოყენება ასევე ექვემდებარება ინტერნეტ კორპორაციის მიერ მინიჭებული სახელების და ნომრების პოლიტიკას (”ICANN”), მათ შორის მათი რეგისტრაციის უფლებები და მოვალეობები.

 

 • ცვლილებები OPS იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ან შეცვალოს ეს შეთანხმების რომელიმე ნაწილი. ეს არის თქვენი ვალდებულება, შეამოწმოს ეს შეთანხმება პერიოდულად ცვლილებებისთვის. ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების გამოქვეყნების შემდეგ თქვენი მუდმივი გამოყენება ან ხელმისაწვდომობა ამ ცვლილებების მიღებას წარმოადგენს. OPS- მა შესაძლოა ასევე მომავალში ახალი სერვისი და / ან თვისებები შეთავაზოს საიტი (მათ შორის, ახალი იარაღები და რესურსების გათავისუფლება). ასეთი ახალი ფუნქციები და / ან მომსახურება ექვემდებარება წინამდებარე შეთანხმების პირობებსა და პირობებს.
  შეწყვეტა. OPS– მა შეიძლება შეწყვიტოს თქვენი წვდომა ვებსაიტის ყველა ან რომელიმე ნაწილზე ნებისმიერ დროს, მიზეზით ან მის გარეშე, გაფრთხილებით ან დაუყოვნებლად. თუ გსურთ შეწყვიტოთ ეს ხელშეკრულება ან თქვენი opskar.com ანგარიში (თუ გაქვთ), შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ ვებსაიტის გამოყენება. ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, თუ თქვენ გაქვთ ფასიანი მომსახურების ანგარიში, OPS– ს მიერ ამგვარი ანგარიშის შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგიძლიათ, თუ არსებითად დაარღვევთ ამ შეთანხმებას და ვერ მოაგვარებთ მის დარღვევას OPS– სგან ამის შესახებ თქვენი შეტყობინების მიღებიდან; იმ პირობით, რომ OPS– ს შეუძლია დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ვებ – გვერდი, როგორც ჩვენი მომსახურების ზოგადი გათიშვის ნაწილი. ამ შეთანხმების ყველა დებულება, რომელიც თავისი ხასიათით უნდა გადარჩეს შეწყვეტამდე, უნდა შეიცავდეს შეწყვეტას, შეზღუდვის გარეშე, საკუთრების დებულებების, გარანტიის უარის თქმის, კომპენსაციის და პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ჩათვლით.

 

 • გარანტიების უარყოფა. ვებგვერდი მოცემულია "როგორც არის". OPS და მისი მომწოდებლები და ლიცენზიარები ამით უარყოფენ ყველანაირ გარანტიას, გამოხატულ ან ნაგულისხმევს, შეზღუდვის გარეშე, სავაჭრო გარანტიების, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და დარღვევის ჩათვლით. არც თქვენი კომპანია და არც მისი მომწოდებლები და ლიცენზიარები არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებსაიტი იქნება შეცდომებისგან თავისუფალი, ან მასზე წვდომა იქნება უწყვეტი ან უწყვეტი. გესმით, რომ ვებსაიტიდან ჩამოტვირთავთ, ან სხვაგვარად მიიღებთ შინაარსს ან მომსახურებას თქვენი შეხედულებისამებრ და რისკის შესაბამისად.

 

 • Პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი საგანი, ვალდებულება, მკაცრი პასუხისმგებლობა ან სხვა იურიდიული ან თანაბარი თეორია, რომელსაც არ ექვემდებარება OPS- ს ან მის მომწოდებლებთან ან ლიცენზიანტებთან, ვალდებულია: (i) რაიმე განსაკუთრებული, შემთხვევითი ან შედეგობრივი ზიანის ანაზღაურება; (ii) შემცვლელი პროდუქტის ან მომსახურების შესყიდვის საფასური; (iii) მონაცემების გამოყენების ან დაკარგვის ან კორუფციის შეწყვეტისათვის; ან (iv) ნებისმიერი თანხა, რომელიც გადააჭარბებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საფასურებს თორმეტ (12) თვის განმავლობაში მოქმედების დაწყებამდე. OPS- ს არ უნდა ჰქონდეს პასუხისმგებლობა ყოველგვარი წარუმატებლობისა და დაგვიანებით გამოწვეული საკითხების გამო მათი გონივრული კონტროლის მიღმა. აღნიშნული არ ვრცელდება იმ ზომით, რომელიც აკრძალულია შესაბამისი კანონით.
  გენერალური წარმომადგენლობა და გარანტია. თქვენ მიერ წარმოდგენილ და გარანტიას, რომ (i) თქვენი ვებსაიტი გამოიყენებს OPS კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში, ამ შეთანხმებასთან და ყველა მოქმედი კანონმდებლობითა და წესებით (მათ შორის, თქვენს ქვეყანაში არსებული ნებისმიერი ადგილობრივი კანონმდებლობის ან წესების შეზღუდვის გარეშე, სახელმწიფო, ქალაქი , ან სხვა სამთავრობო სივრცე, რომელიც ეხება ონლაინ ქცევას და მისაღები შინაარსის შესახებ და ყველა მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ, რომლებიც იგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ქვეყანაში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ) და (ii) თქვენი საიტის გამოყენება არ დაარღვევს ან არასწორია ნებისმიერი მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლება.

 

 • ანაზღაურება. თქვენ ეთანხმებით, რომ აუნაზღაუროთ და დაიცავთ უვნებელ OPS- ს, მის კონტრაქტორებსა და მის ლიცენზიარს, და მათ შესაბამის დირექტორებს, ოფიცრებს, თანამშრომლებსა და აგენტებს, ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიისა და ხარჯის წინააღმდეგ, მათ შორის ადვოკატთა გადასახადი, რომლებიც წარმოიშობა ვებსაიტის გამოყენებიდან. მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამ შეთანხმების დარღვევით.

 

 • სხვადასხვა. ეს შეთანხმება წარმოადგენს OPS- სა და თქვენს შორის არსებულ შეთანხმებას ამ საკითხთან დაკავშირებით და ისინი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ წერილობითი შესწორებით, რომელსაც ხელს აწერს თქვენი კომპანიის უფლებამოსილი აღმასრულებელი პირი, ან თქვენი კომპანიის მიერ შესწორებული ვერსიის განთავსებით. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოქმედი კანონი, თუ რაიმე სხვაგვარად ითვალისწინებს, წინამდებარე ხელშეკრულება, ვებსაიტზე ნებისმიერი წვდომა ან გამოყენება რეგულირდება აშშ-ს კალიფორნიის შტატის კანონმდებლობით, გარდა მისი კანონის კონფლიქტის დებულებებისა და სათანადო ადგილისა ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშობა ან ეხება რომელიმე მათგანს, იქნება სახელმწიფო და ფედერალური სასამართლოები, რომლებიც მდებარეობს სან-ფრანცისკოს ოლქში, კალიფორნია. გარდა განკარგულების ან სამართლიანად განმუხტვის საჩივრებისა ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული პრეტენზიებისა (რომელიც შეიძლება წარდგენილ იქნას ნებისმიერ კომპეტენტურ სასამართლოში ობლიგაციის გამოქვეყნების გარეშე), ამ შეთანხმების საფუძველზე წარმოშობილი ნებისმიერი დავა საბოლოოდ უნდა გადაწყდეს წესდების შესაბამისად, Inc. ("JAMS") სასამართლო არბიტრაჟისა და მედიაციის სამსახური, ამ წესების შესაბამისად დანიშნული სამი არბიტრის მიერ. საარბიტრაჟო განხილვა უნდა ჩატარდეს სან-ფრანცისკოში, კალიფორნია, ინგლისურ ენაზე და საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შეიძლება აღსრულდეს ნებისმიერ სასამართლოში. გაბატონებულ მხარეს ამ შეთანხმების აღსრულების ნებისმიერ მოქმედებაში ან მოქმედებაში ეკისრება ადვოკატის ანაზღაურება. თუ ამ ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილი ძალადაკარგულად ან შეუძლებელია, ეს ნაწილი განიმარტება, რომ ასახავს მხარეთა თავდაპირველ განზრახვას, ხოლო დარჩენილი ნაწილები ძალაში რჩება. რომელიმე მხარის მიერ ამ შეთანხმების ნებისმიერი ვადის ან პირობით უარის თქმა ან მისი ნებისმიერი დარღვევა, ერთ შემთხვევაში, არ გააუქმებს ასეთ პირობას ან მის შემდგომ დარღვევას. თქვენ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები შეგიძლიათ მიანიჭოთ ნებისმიერ მხარეს, რომელიც თანხმობას განაცხადებს და ეთანხმება მის პირობებს. OPS– ს შეუძლია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებები მიანიჭოს ყოველგვარი პირობების გარეშე. ეს შეთანხმება სავალდებულო იქნება და მოქმედებს მხარეთა, მათი მემკვიდრეებისა და ნებადართული დავალებების სასარგებლოდ.