კონფიდენციალურობის წესები

ეს არის opskar.com- ის პოლიტიკა, რომელიც პატივს სცემს თქვენს კონფიდენციალურობას ნებისმიერ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც შეიძლება შევაგროვოთ ჩვენი ვებსაიტების მუშაობისას.

საიტი ვიზიტორები

ვებ – გვერდის ოპერატორების უმეტესობის მსგავსად, OPS აგროვებს პირადად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას ისეთი სახისა, რასაც ვებ – ბრაუზერები და სერვერები ჩვეულებრივ აწვდიან, როგორიცაა ბრაუზერის ტიპი, ენის უპირატესობა, საიტის მითითება და თითოეული ვიზიტორის მოთხოვნის თარიღი და დრო. OPS– ის მიზანი პიროვნების საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვება უკეთესად უნდა გვესმოდეს, თუ როგორ იყენებენ OPS- ის სტუმრები მის ვებსაიტს. დროდადრო, OPS– ს შეუძლია საერთო ჯამში გამოაქვეყნოს არაიდენტიფიკაციული ინფორმაცია, მაგალითად, თავისი ვებ – გვერდის გამოყენების ტენდენციების შესახებ ანგარიშის გამოქვეყნებით.

OPS ასევე აგროვებს პოტენციურად პირადობის ამოცნობად ინფორმაციას, როგორიცაა ინტერნეტ პროტოკოლი (IP) მისამართები შესული წევრებს და წევრებს ტოვებს კომენტარს opskar.com დღიურები / საიტები. OPS მხოლოდ ისაუბრებს მომხმარებლის და კომენტატორის IP მისამართები იმავე გარემოებებში, რომლებიც იყენებს და გამოაქვეყნებს ქვემოთ მოცემულ პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, გარდა იმ კომენტატორის IP მისამართებისა და ელფოსტის მისამართების შესახებ, რომლებიც ნაჩვენებია და გამოაქვეყნებენ ადმინისტრატორებს ბლოგ / საიტის ადმინისტრატორებს დარჩა.

შეგროვება პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას

OPS– ის ვებ – გვერდების გარკვეული სტუმრები ირჩევენ OPS– სთან ურთიერთობას იმ გზით, რაც OPS– სგან მოითხოვს პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის შეგროვებას. ინფორმაციის რაოდენობა და ტიპი, რომელსაც OPS აგროვებს, დამოკიდებულია ურთიერთქმედების ხასიათზე. მაგალითად, ჩვენ ospkar.com– ზე დარეგისტრირებულ ვიზიტორებს ვთხოვთ მიუთითონ მომხმარებლის სახელი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. მათ, ვინც OPS– ით ტრანზაქციებში მონაწილეობენ, მოეთხოვებათ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, საჭიროების მიხედვით, პირადი და ფინანსური ინფორმაციის მიღება, რომელიც საჭიროა ამ ოპერაციების დამუშავებისათვის. თითოეულ შემთხვევაში, OPS აგროვებს ისეთ ინფორმაციას, რამდენადაც ეს აუცილებელია ან მიზანშეწონილია OPS– ით ვიზიტორთან ურთიერთობის მიზნის მისაღწევად. OPS არ ამჟღავნებს პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას, გარდა ქვემოთ აღწერილი. ვიზიტორებს ყოველთვის შეუძლიათ უარი თქვან პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის მოწოდებაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ხელს უშლის მათ ვებსაიტებთან დაკავშირებულ გარკვეულ საქმიანობაში.

Aggregated სტატისტიკა

OPS- მა შესაძლოა შეაგროვოს სტატისტიკური მონაცემები ვიზიტორთა ქცევის შესახებ. OPS- ს შეუძლია ამ ინფორმაციის საჯაროდ ჩვენება ან სხვებისთვის მიწოდება. თუმცა, OPS არ გამოაქვს პირად-საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, გარდა ქვემოთ აღწერილი.

დაცვის გარკვეული პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას

OPS ავრცელებს პოტენციურად პირადობის საიდენტიფიკაციო და პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მხოლოდ მისი თანამშრომლების, კონტრაქტორებისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციებისათვის, რომლებმაც (i) უნდა იცოდნენ ეს ინფორმაცია OPS– ს სახელით დამუშავების ან OPS– ის ვებ – გვერდებზე ხელმისაწვდომი სერვისების უზრუნველსაყოფად. ii) შეთანხმდნენ, რომ არ გაამჟღავნონ იგი სხვებისთვის. ზოგიერთი თანამშრომელი, კონტრაქტორი და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაცია შეიძლება მდებარეობდეს თქვენი სამშობლოს გარეთ. OPS ვებსაიტების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ასეთი ინფორმაციის გადაცემას მათზე. OPS არ გაქირავებს და არ ყიდის ვინმეს პირადად საიდენტიფიკაციო და პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას. გარდა მისი თანამშრომლებისა, კონტრაქტორებისა და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების, როგორც ზემოთ არის აღწერილი, OPS ავრცელებს პოტენციურად პირადობის საიდენტიფიკაციო და პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას მხოლოდ გამოძახების, სასამართლოს ბრძანების ან სხვა სამთავრობო მოთხოვნის საპასუხოდ, ან როდესაც OPS კეთილსინდისიერად სჯერა, რომ ინფორმაცია გონივრულად აუცილებელია OPS- ის, მესამე პირების ან ფართო საზოგადოების საკუთრების ან უფლებების დასაცავად. თუ თქვენ ხართ OPS ვებსაიტის რეგისტრირებული მომხმარებელი და მიუთითეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი, შეიძლება ზოგჯერ OPS- მა გამოგიგზავნოთ ელ.წერილი, რომ გითხრათ ახალი მახასიათებლების შესახებ, გამოითხოვოთ თქვენი გამოხმაურება ან უბრალოდ გააგრძელოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ხდება OPS- სა და ჩვენს შესახებ. პროდუქტები თუ თქვენ გამოგვიგზავნით თხოვნას (მაგალითად, ელექტრონული ფოსტით ან ჩვენი ერთ – ერთი უკუკავშირის მექანიზმის საშუალებით), ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გამოვაქვეყნოთ იგი, რათა დაგვეხმაროთ თქვენი მოთხოვნის გარკვევაში ან რეაგირებაში ან დაგვეხმაროთ სხვა მომხმარებლების მხარდაჭერაში. OPS იღებს ყველა საჭირო ზომას, რათა დაიცვას პოტენციურად პირადობის საიდენტიფიკაციო და პირადობის საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის უნებართვო წვდომა, გამოყენება, შეცვლა ან განადგურება.

ფუნთუშები

ფუნთუშა არის ინფორმაციის სტრიქონი, რომელსაც ვებგვერდი ინახავს ვიზიტორის კომპიუტერზე და რომელსაც ვიზიტორების ბრაუზერი უწევს ვებსაიტს სტუმრის დაბრუნებისთანავე. OPS იყენებს ქუქი – ფაილებს, რათა თქვენს კომპანიას დაეხმაროს მნახველების იდენტიფიკაციაში და თვალყურისდევნებაში, მათ მიერ OPS ვებ – გვერდის გამოყენებისა და ვებსაიტებზე წვდომის პარამეტრების შესახებ. OPS ვიზიტორებს, რომლებსაც არ სურთ თავიანთ კომპიუტერში ნაჭდევები ჰქონდეთ, უნდა დააყენონ თავიანთი ბრაუზერები უარი თქვან ქუქი – ფაილებზე, სანამ არ გამოიყენებენ OPS– ს ვებ – გვერდებს, ხოლო ნაკლი ის არის, რომ OPS– ს ვებ – გვერდების ზოგიერთმა მახასიათებელმა შეიძლება არ იმუშაოს გამართულად ქუქი – ფაილების დახმარების გარეშე.

ბიზნესის გზავნილები

თუ OPS, ან არსებითად ყველა მისი აქტივები, შეძენილია, ან საეჭვო იმ შემთხვევაში, რომ OPS გადის ბიზნესში ან გაკოტრდება, მომხმარებლის ინფორმაცია იქნება ერთ-ერთი აქტივი, რომელიც გადაეცემა მესამე მხარის მიერ. თქვენ აღიარებთ, რომ ასეთი ტრანსფერები შეიძლება მოხდეს და OPS- ის ნებისმიერი შემძენელი კვლავაც გააგრძელოს თქვენი პირადი ინფორმაცია ამ პოლიტიკის გათვალისწინებით.

განცხადებები

ჩვენი ვებ-გვერდებზე აღმოჩენილი განცხადებები შეიძლება მივიღოთ მომხმარებლებისთვის სარეკლამო პარტნიორების მიერ, რომლებმაც შეიძლება შეიტანონ ქუქი-ფაილები. ეს ნაჭდევი საშუალებას აძლევს თქვენს სერვერს აღიაროს თქვენი კომპიუტერი ყოველ ჯერზე, რომ ისინი გამოგიგზავნით ონლაინ რეკლამას იმისათვის, რომ შეავსოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ ან სხვები, რომლებიც თქვენს კომპიუტერში იყენებენ. ეს ინფორმაცია საშუალებას აძლევს რეკლამის ქსელებს სხვა საკითხებთან ერთად, მიაწოდოს მიზნობრივი რეკლამები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ყველაზე მეტად საინტერესო იქნება თქვენთვის. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მოიცავს OPS- ს მიერ ქუქი-ფაილების გამოყენებას და არ ვრცელდება ქუქი-ფაილების გამოყენება რეკლამის დამკვეთების მიერ.

კონფიდენციალურობა ცვლილებები

მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების უმეტესობა მცირეა, OPS– მა შეიძლება დროდადრო შეცვალოს მისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და მისი შეხედულებისამებრ. OPS მოუწოდებს სტუმრებს ხშირად შეამოწმონ ეს გვერდი მისი კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში რაიმე ცვლილების შესახებ. თუ თქვენ გაქვთ opskar.com ანგარიში, შესაძლოა ასევე მიიღოთ გაფრთხილება, რომელიც ამ ცვლილებების შესახებ გაცნობებთ. ამ საიტის მუდმივი გამოყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილების შემდეგ წარმოადგენს ამ ცვლილების მიღებას.